Possible Bodies Rotation II: Imagined Mishearings

Activitats_Professorat_

[CAT]
Aquest estiu, l’Inventari de Possible Bodies va cap a Hangar per a una residència de dues setmanes. Aquesta investigació biennal opera al llarg d’un inventari que conté peces artístiques, scripts, documentació, manuals, visites guiades, interfaces, vocabularis, performances, software – demos, eines, objectes físics, animacions, conceptes matemàtics, jocs, renders, etc. Aquesta col·lecció mòbil és un context per a prestar atenció als dispositius dimensionals, de notació, escalables i organitzatius que fan que els “anomenats cossos” apareguin i es co-relacionin.

El projecte col·laboratiu Possible Bodies va ser iniciat per Jara Rocha -professora del Centre- i Femke Snelting.
A més, compta amb BAU com un dels seus partners.

Podeu trobar informació complementària del projecte a les pàgines del número 3 de la revista científica Inmaterial que edita BAU.

La segona rotació es centra en la imatge biomèdica 3D i com entorn d’ella es modelen, escanegen i representen els “cossos reals”. A Possible Bodies el preocupa la forma en què les indústries fàrmac-pornogràfiques, hollywoodianas i militars confonen tècniques i tecnologies.

Del 20 al 30 de juliol.
Hangar
on i off line

Dijous 27 de juliol
A les 17:00 i a les 18:00 h
Visites guiades amb Jara Rocha i Femke Snelting

Activitat gratuïta i oberta al públic

 

PossibleBodies

Possible Bodies Rotation II: Imagined Mishearings
Actividades_Profesorado_

[CAST]
Este verano, el Inventario de Possible Bodies rota hacia Hangar para una residencia de dos semanas. Esta investigación bienal opera a lo largo de un inventario que contiene piezas artísticas, scripts, documentación, manuales, visitas guiadas, interfaces, vocabularios, performances, software – demos, herramientas, objetos físicos, animaciones, conceptos matemáticos, juegos, renders, etc. Esta colección móvil es un contexto para prestar atención a los dispositivos dimensionales, notacionales, escalables y organizativos que hacen que los “llamados cuerpos” aparezcan y se co–relacionen.

El proyecto colaborativo Possible Bodies fue iniciado por Jara Rocha –profesora del Centro- y Femke Snelting. Además, cuenta con BAU como uno de sus partners.

Podéis encontrar información complementaria del proyecto en las páginas del número 3 de la revista científica Inmaterial que edita BAU.

La segunda rotación se centra en la imagen biomédica 3D y cómo en torno a ella se modelan, escanean y representan los “cuerpos reales”. A Possible Bodies le preocupa la forma en que las industrias fármaco-pornográficas, hollywoodianas y militares confunden técnicas y tecnologías.

Del 20 al 30 de julio.
Hangar
on y off line,

Jueves 27 de julio
A las 17:00 y a las 18:00 h
Visitas guiadas con Jara Rocha y Femke Snelting

Actividad gratuita y abierta al público

 

Share