Grigri Pixel a Madrid

Gredits_Professorat_

[CAT]
Grigri Pixel també tindrà lloc a Madrid els primers dies d’octubre. Les activitats realitzades en col·laboració amb EVA (Espai Veïnal Arganzuela) i que compten amb BAU com a partner es desenvoluparan a partir d’una pregunta inicial: Creus en allò màgic?

En aquest context, el programa Grigri Pixel aspira a visibilitzar i posar en contacte aquestes experiències i iniciatives transformadores per tal de teixir una xarxa intercontinental d’espais, pràctiques i sabers urbans contemporanis que facilitin la construcció d’espais “en comú” per a una ciutadania diversa i pluricultural.

A més del taller de fabricació de mobiliari a Intermediae-Escorxador, tindrà lloc una conversa sobre l’invisible, el comú, el màgic. En complicitat amb sis pensadors i creadors contemporanis provinents de diferents àrees com la filosofia, els estudis post-colonials, l’audiovisual, l’arquitectura, l’art i l’urbanisme, us convidem a explorar quins són els reptes comuns i les problemàtiques urbanes contemporànies a les ciutats d’Àfrica i Europa.

Com si es tractés d’un grigri o amulet col·lectiu, aquesta trobada es proposa explorar i invocar a aquells imaginaris culturals, espaials i soci-tècnics, a les eines i estratègies d’ambdós continents que podrien ser creativament compartides o recombinades i que podrien protegir-nos i enfortir-nos mútuament en el dificultós i mundà procés de viure junts.

Programa
Diàleg # 1: Marina Garcés + Achille Mbembe
Viure junts. En comú amb les diferències. El simbòlic i experiencial.

Diàleg # 2: Abu Ali + Pau Núñez + Ken Bugul + Simon Njami
Espais i imaginaris comuns. L’urbà. Altres maneres de fer i mirar.

Fòrum final: Els sis ponents juntament amb experiències locals i africanes. Límits i possibilitats de les pràctiques col·laboratives i la cultura lliure en l’art, disseny, arquitectura i tecnologia per a una vida en comú.

Dissabte 7 d’octubre
De 17:00 a 20:30 h
Intermediae-Escorxador, Madrid.

Més informació

Grigri_madrid_1

Grigri Pixel en Madrid
Gredits_Profesorado_

[CAST]
Grigri Pixel también tendrá lugar en Madrid los primeros días de octubre. Las actividades realizadas en colaboración con EVA (Espacio Vecinal Arganzuela) y que cuentan con BAU como partner se desarrollarán a partir de una pregunta inicial ¿Crees en lo mágico?

En este contexto, el programa Grigri Pixel aspira a visibilizar y poner en contacto estas experiencias e iniciativas transformadoras con el fin de tejer una red intercontinental de espacios, prácticas y saberes urbanos contemporáneos que faciliten la construcción de espacios “en común” para una ciudadanía diversa y pluricultural.

Además del taller de fabricación de mobiliario en Intermediae-Matadero, tendrá lugar una conversación sobre lo invisible, lo común, lo mágico. En complicidad con seis pensadores y creadores contemporáneos provenientes de distintas áreas como la filosofía, los estudios post-coloniales, lo audiovisual, la arquitectura, el arte y el urbanismo, os invitamos a explorar cuáles son los retos comunes y las problemáticas urbanas contemporáneas en las ciudades de África y Europa.

Como si se tratara de un grigri o amuleto colectivo, este encuentro se propone explorar e invocar a aquellos imaginarios culturales, espaciales y socio-técnicos, a las herramientas y estrategias de ambos continentes que podrían ser creativamente compartidas o recombinadas y que podrían protegernos y fortalecernos mutuamente en el dificultoso y mundano proceso de vivir juntos.

Programa
Diálogo #1 : Marina Garcés + Achille Mbembe
Vivir juntos. En común con las diferencias. Lo simbólico y experiencial.

Diálogo #2: Abu Ali + Paz Núñez + Ken Bugul + Simon Njami
Espacios e imaginarios comunes. Lo urbano. Otros modos de hacer y mirar.

Foro final: Los seis ponentes junto con experiencias locales y africanas.
Límites y posibilidades de las prácticas colaborativas y la cultura libre en el arte, diseño, arquitectura y tecnología para una vida en común.

Sábado 7 de octubre
De 17:00 a 20:30 h
Intermediae-Matadero, Madrid.

Mas información

 

IMAGEN-SEMINARIO-WEB-973x973

Share