Bau Design Forum

Activitats_

[CAT]
A finals d’aquest mes de setembre tindrà lloc la tercera edició del BAU Design Forum, unes jornades interdisciplinàries de disseny i comunicació amb conferències i taules rodones.

BAU Design Forum neix amb la voluntat de ser un punt de trobada i reflexió al voltant del disseny en la seva dimensió multidisciplinària. Un esdeveniment destinat a totes aquelles persones -estudiants, alumni, docents, professionals i investigadors- interessades en explorar els nous horitzons ètics, socials i polítics del disseny contemporani.

Com pot el disseny integrar la necessitat de transformació del món present amb la cura dels ecosistemes sobre els quals opera? Com pot enfrontar-se, a la vegada, a la urgència de les preguntes i de la complexitat de les respostes?

A BAU Design Forum 2017 es reflexionarà i es debatrà sobre les implicacions socials, polítiques i ambientals de qualsevol acte de disseny, entès com a acte de transformació del món en què vivim.

Les jornades organitzades per BAU i GREDITS compten amb la participació de Joan Miquel Gual (La Borda), Elisabeth Lorenzi, Rafa Martínez (Folch Studio), Miguel Taula del Castell, Laia Miret (Playground), Mercè Rua (Holon), Carry Somers ( Fashion Revolution), Virginia Tassinari (Keynote Speaker) i Vermibus (Open Walls Gallery).

Les jornades es complementaran amb una taula rodona entre els speakers del dia i la presentació de diferents TFGs dels estudiants de BAU sota el nom de TFG Talks.

21 i 22 de setembre
De 16 a 21:30 h.
Accés gratuït per a estudiants i alumni de BAU 

Més informació

BDF_1

BDF_3

Virginia Tassinari, Laia Miret, Rafa Martínez

 

Bau Design Forum
Actividades_

[CAST]
A finales de este mes de septiembre tendrá lugar la tercera edición del BAU Design Forum, unas jornadas interdisciplinares de diseño y comunicación con conferencias y mesas redondas.

BAU Design Forum nace con la voluntad de ser un punto de encuentro y reflexión en torno al diseño en su dimensión multidisciplinar. Un evento destinado a todas aquellas personas -estudiantes, alumni, docentes, profesionales e investigadores- interesadas en explorar los nuevos horizontes éticos, sociales y políticos del diseño contemporáneo.
¿Cómo puede el diseño integrar la necesidad de transformación del mundo presente con el cuidado de los ecosistemas sobre los que opera? ¿Cómo puede enfrentarse, a la vez, a la urgencia de las preguntas y a la complejidad de las respuestas?

En BAU Design Forum 2017 se reflexionará y se debatirá sobre las implicaciones sociales, políticas y ambientales de cualquier acto de diseño, entendido como acto de transformación del mundo en que vivimos.

Las jornades organizadas por BAU y GREDITS cuentan con la participación de Joan Miquel Gual (La Borda), Elisabeth Lorenzi, Rafa Martínez (Folch Studio), Miguel Mesa del Castillo, Laia Miret (Playground), Mercè Rua (Holon), Carry Somers (Fashion Revolution), Virginia Tassinari (Keynote Speaker) y Vermibus (Open Walls Gallery).
Las jornades se complementaran con una mesa redonda entre los speakers del día y la presentación de diferentes TFGs de los estudiantes de BAU bajo el nombre de TFG Talks.

21 y 22 de septiembre
De 16 a 21:30 h.
Acceso gratuito para estudiantes y alumni de BAU

Más información

BDF_2

Carry Somers, Mercè Rua, Vermibus
Miguel Mesa del Castillo, Elisabeth Lorenzi, Joan Miquel Gual
Share