Seminari de Recerca en Disseny

Professorat_Grau en Disseny_

[CAT]
La idea mateixa de què és investigar està carregada de mites i falses concepcions. Una de les falses dicotomies més recurrents enfronta pensar i fer, teoritzar i crear, investigar i produir. El món del disseny és un lloc privilegiat per abordar aquest assumpte i demostrar que aquesta dicotomía és falsa. Per dissenyar cal investigar.

El seminari tractarà la investigació en disseny como una activitat normal, quotidiana, amb els seus mètodes i eines. Reflexionarem sobre totes les instàncies d’investigació que de forma ordinària fan les i els dissenyadors. Es repassaran diferents estratègies i formes d’investigació basades en pràctiques materials i projectes de disseny.

Amb la participació de Marta Camps, Mariona Genís, Josep Maria Marimón, Ramón Rispoli i Jaron Rowan.

Dimarts 12 de setembre
De 10 a 14 h.

Seminari_recercablog_bau

Seminario de Investigación en Diseño
Profesorado_Grado en Diseño_

[CAST]
La misma idea de qué es investigar esta cargada de mitos y falsas concepciones. Una de las falsas dicotomías más recurrentes enfrenta pensar y hacer, teorizar y crear, investigar y producir. El mundo del diseño es un lugar privilegiado para abordar este asunto y demostrar que esta dicotomía es falsa. Para diseñar es necesario investigar.

El seminario tratará la investigación en diseño como una actividad normal, cotidiana, con sus métodos y herramientas. Reflexionaremos sobre todas las instancias de investigación que de forma ordinaria hacen las y los diseñadores. Se repasarán diferentes estrategias y formas de investigación basadas en prácticas materiales y proyectos de diseño.

Con la participación de Marta Camps, Mariona Genís, Josep Maria Marimón, Ramón Rispoli y Jaron Rowan.

Martes 12 de septiembre
De 10 a 14 h.

Share