Lexus design award 2018

Concursos_

[CAT]
La plataforma Designboom en col·laboració amb Lexus presenta el concurs Lexus Design Award 2018 obert a la participació de professionals, estudiants i entusiastes del disseny de tot el món.

Cal inscripció –és gratuïta- i pots trobar la forma de participar i els premis en el reglament oficial del concurs.

Lexus va crear el concurs internacional Lexus Design Awards per donar suport a la nova generació d’innovadors que produeixen disseny per millorar el món.

A Lexus pensen que el disseny és un procés per solucionar problemes i una solució per assolir una societat i un futur millor; que el propòsit del disseny és convertir el nostre món en un lloc millor. El disseny és un agent poderós de canvi que possibilita un futur brillant.

El tema d’aquest any és CO-
En llatí, CO- és un prefix que significa junt o en companyia. El tema expressa l’esperança de Lexus a l’harmoniosa co-existència de la naturalesa i la societat a través del disseny sostenible. CO- és un intent d’explorar el nostre potencial i el del nostre entorn per crear noves possibilitats a partir de la col·laboració, la coordinació i la connexió.

Data límit de participació 8 d’octubre de 2017.

Més informació sobre el concurs

Lexus_Award_

 

Lexus design award 2018
Concursos_

[CAST]
La plataforma Designboom en colaboración con Lexus presenta el concurso Lexus Design Award 2018 abierto a la participación de profesionales, estudiantes y entusiastas del diseño de todo el mundo.

Se requiere inscripción –es gratuita- y puedes encontrar la forma de participar y los premios en el reglamento oficial del concurso

Lexus creó el concurso internacional Lexus Design Awards para dar soporte a la nueva generación de innovadores que producen diseño para mejorar el mundo.

En Lexus piensan que el diseño es un proceso para solucionar problemas y una solución para alcanzar una sociedad y un futuro mejor; que el propósito del diseño es convertir nuestro mundo en un lugar mejor. El diseño es un agente poderoso de cambio que posibilita un futuro brillante.

El tema de este año es CO-
En latín, CO- es un prefijo que significa junto o en compañía. El tema expresa la esperanza de Lexus en la armoniosa co-existencia de la naturaleza y la sociedad a través del diseño sostenible. CO- es un intento de explorar nuestro potencial y el de nuestro entorno para crear nuevas posibilidades a partir de la colaboración, la coordinación y la conexión.

Fecha límite de participación, 8 de octubre de 2017.

Más información sobre el concurso

 

 

Share