Seminari de Recerca en Disseny, bis

Professorat_Grau en Disseny_ 


[CAT]
El 6 de setembre vam publicar un post anunciant la celebració d’un seminari de Recerca en Disseny. Un seminari que va comptar amb interessants intervencions i la participació d’una gran part del professorat de BAU.

Durant la jornada es van tractar tant temes teòrics com pràctics; des de l’anàlisi de les diferents tendències en recerca en disseny, fins a un repàs general als TFGs presentats en el curs 2016-2017 pels estudiants del Centre a partir de la plataforma socbau.net

També es va aprofundir en alguns dels TFGs presentats analitzant les diferents maneres d’explicar els processos d’investigació i es van suggerir noves formes de presentació de les bibliografies incloses en les memòries de cada projecte.

recerca_post_bis

 

Seminario de Investigación en Diseño, bis
Profesorado_Grado en Diseño_

[CAST]
El pasado 6 de septiembre publicamos un post anunciando la celebración de un seminario de Investigación en Diseño. Un seminario que contó con interesantes intervenciones y la participación de una gran parte del profesorado de BAU.

Durante la jornada se trataron tanto temas teóricos como prácticos; desde análisis de las diferentes tendencias en investigación en diseño, hasta un repaso general a los TFGs presentados en el curso 2016-2017 por los estudiantes del Centro a partir de la plataforma socbau.net

También se profundizó en algunos de los TFGs presentados analizando las diferentes maneras de explicar los procesos de investigación y se sugirieron nuevas formas de presentación de las bibliografías incluidas en las memorias de cada proyecto.

 

Share