Gri-Gri Pixel, taller de fabricació de mobiliari urbà

Activitats_Professorat_

[CAT]
La segona edició de Grigri Pixel 2017 se celebrarà a Barcelona del 2 al 12 de novembre. Durant el taller de producció es dissenyaran i construiran elements de mobiliari urbà amb llicència lliure per l’espai veïnal del Passatge Trullàs, al Poblenou.

Basant-se en un procés d’investigació previ, es realitzarà un diagnòstic participatiu per conèixer quines són les problemàtiques, amenaces, potencialitats i sabers locals que operen actualment al barri del Poblenou i, més concretament, al passatge Trullàs. Els resultats d’aquest procés ajudaran a definir el disseny (funcions i característiques) de l’grigri-amulet que es construirà col·lectivament i que servirà per protegir les comunitats i espais que conformen l’ecosistema particular del passatge Trullàs i el Poblenou.

Grigri Pixel neix a Medialab Prado (Madrid) per iniciativa de Susana Moliner, comissària i productora cultural, amb una àmplia experiència en la producció i mediació cultural. Aquest laboratori de producció està dissenyat i dinamitzat per Enorme Studio (Madrid), un equip d’ arquitectes especialitzats en urbanisme tàctic; Yago Torroja (Madrid), enginyer electrònic i professor a la Universitat Politècnica de Madrid i Blanca Callén (Barcelona), investigadora i professora a BAU, Centre Universitari de Disseny, qui treballa en col·laboració amb HANGAR (Barcelona). En aquesta edició del Grigri Pixel 2017 a Barcelona, es comptarà amb la col·laboració de dos makers provinents del continent africà: Modou Ngom (Senegal) i Zineb El Fasiki (Marroc).

La convocatòria per a participants del taller estarà oberta des del dimarts 10 d’octubre fins al divendres 20 d ‘octubre (a les 00 h). La matrícula al taller és gratuïta i els participants tindran a la seva disposició totes les eines i materials necessaris, a més dels àpats coberts durant els caps de setmana. El taller es desenvoluparà tant en anglès com en francès i / o en espanyol.

HANGAR (Passatge Emilia Coranty, 16) – Passatge Trullàs (Poblenou)
Del 2 al 12 de novembre 2017

Més informació

 

Gri-Gri Pixel, taller de fabricación de mobiliario urbano
Actividades_Profesorado_

[CAST]
La segunda edición de Grigri Pixel 2017 se celebrará en Barcelona del 2 al 12 de noviembre. Durante el taller de producción se diseñarán y construirán elementos de mobiliario urbano con licencia libre para el espacio vecinal del Pasaje Trullàs, en Poblenou.

En base a un proceso de investigación previo, se realizará un diagnóstico participativo para conocer cuáles son las problemáticas, amenazas, potencialidades y saberes locales que operan actualmente en el barrio del Poblenou y, más concretamente, en el pasaje Trullàs. Los resultados de este proceso ayudarán a definir el diseño (funciones y características) del grigri-amuleto que se construirá colectivamente y que servirá para proteger a las comunidades y espacios que conforman el ecosistema particular del pasaje Trullàs y el Poblenou.

Grigri Pixel nace en Medialab Prado (Madrid) por iniciativa de Susana Moliner, comisaria y productora cultural, con una amplia experiencia en la producción y mediación cultural. Este laboratorio de producción está diseñado y dinamizado por Enorme Studio (Madrid), un equipo de arquitectxs especializados en urbanismo táctico; Yago Torroja (Madrid), ingeniero electrónico y profesor en la Universidad Politécnica de Madrid y Blanca Callén (Barcelona), investigadora y profesora en BAU, Centro Universitario de Diseño, quien trabaja en colaboración con HANGAR (Barcelona). En esta edición del Grigri Pixel 2017 en Barcelona, se contará con la colaboración de dos makers provenientes del continente africano: Modou Ngom (Senegal) y Zineb El Fasiki (Marruecos).

La convocatoria para participantes del taller estará abierta desde el martes 10 de octubre hasta el viernes 20 de octubre (a las 00 h). La matrícula al taller es gratuita y los participantes tendrán a su disposición todas las herramientas y materiales necesarios, además de las comidas cubiertas durante los fines de semana. El taller se desarrollará tanto en inglés como en francés y/o en español.

HANGAR (Pasaje Emilia Coranty, 16) – Pasaje Trullàs (Poblenou)
Del 2 al 12 de noviembre 2017

Más información


 

Share