Això és una paret pública!

Alumni_Professorat_

[CAT]

Una exposició comissariada per David Torrents i Marc Martí que reflexiona sobre l’ús de les tradicionals columnes publicitàries popularment anomenades “pirulís”, tot explicant un aspecte poc conegut: a Barcelona aquestes columnes són públiques i per fer-ne ús no cal demanar permís a ningú.

L’exposició inicia el Festival Marc Martí, l’any que l’empresa celebra els seus 40 anys d’existència.

A la mostra es podran veure treballs dels professors Raúl Goñi i David Torrents (en col·laboració amb Jacqueline Molnár), i de l’alumni David Ricart, a més de propostes d’altres dissenyadors com Andreu Balius, Mario Eskenazi, Ladyssenyadora i TwoPoints.net.

Disseny Hub, Barcelona
Vestíbul Planta B (accés pel carrer Àvila)
Del 20 d’octubre al 12 de novembre
De dimarts a diumenge 10:00 a 20:30 h
Dilluns de 16:00 a 20:30 h
Accés lliure
Inauguració 
Dijous 19 d’octubre 
A les 19:30 h

 

Esto es una pared pública!
Alumni_Profesorado_

[CAST]
Una exposición comisariada por David Torrents y Marc Martí que reflexiona sobre el uso de las tradicionales columnas publicitarias popularmente llamadas “pirulís” haciendo hincapié en un aspecto poco conocido: en Barcelona estas columnas son públicas y para usarlas no hay que pedir permiso a nadie.

La exposición inicia el Festival Marc Martí, el año que la empresa celebra sus 40 años de existencia.

En la muestra se podrán ver trabajos de los profesores Raúl Goñi y David Torrents (en colaboración con Jacqueline Molnár) y del alumni David Ricart, además de propuestas de otros diseñadores como Andreu Balius, Mario Eskenazi, Ladyssenyadora y TwoPoints.net.

Disseny Hub, Barcelona
Vestibulo Planta B (acceso por la calle Àvila)
Del 20 de octubre al 12 de noviembre
De martes a domingo de 10:00 a 20:30 h
Lunes de 16:00 a 20:30 h
Acceso libre
Inauguración
Jueves 19 de octubre
A las 19:30 h

Share