Cafés amb pedagogia

Professorat_

[CAT] 
L’àrea d’innovació docent conjuntament amb el departament de formació han començat una nova iniciativa aquest curs. Es tracta dels Cafès amb pedagogia, trobades de migdia per compartir les experiències docents i aprofundir en temes pedagògics.

El passat dia 16 es va dur a terme el primer cafè amb pedagogia de BAU. L’objectiu d’aquestes trobades és el de potenciar espais de trobada i diàleg entre professors al voltant dels reptes docents compartits.

Cafés con pedagogía
Profesorado_

[CAST] 
El área de innovación docente conjuntamente con el departamento de formación han comenzado una nueva iniciativa este curso. Se trata de los Cafés con pedagogía, encuentros de mediodía para compartir las experiencias docentes y profundizar en temes pedagógicos.

El pasado día 16 es tuvo lugar el primer café con pedagogía de BAU. El objetivo de estos encuentros es el de potenciar espacios de encuentro y diálogo entre profesores alrededor de los retos docentes compartidos.

Share