The New Call

Profesorado_

[CAT]
Jesús Morentin, professor de l’itinerari de Disseny Gràfic de BAU, presenta exposició a Barcelona. 
L’any 2009 va iniciar un projecte d’investigació i recuperació d’antics mètodes d’impressió i va crear el seu propi taller Bunker Type.

Entre els seus múltiples projectes personals destaca la seva aproximació a l’obra de l’artista holandès H. N. Werkman i al seu projecte The Next Call.

En el convuls context d’entreguerres en què els grups ideològics i artístics europeus feien pinya al voltant de nous postulats i òptiques renovades, Werkman va ser sempre un personatge solitari. Si bé compartia ideològicament l’esperit d’aquests moviments, es va dedicar fonamentalment a experimentar amb els materials de la seva petita impremta per, finalment, desenvolupar un llenguatge expressiu propi, únic.

Aquest projecte proposa una nova mirada al seu univers creatiu, centrada en l’estudi i la reinterpretació d’una de les seves obres més paradigmàtiques: “The Next Call”, una de les publicacions més audaces de l’avantguarda artística europea del període d’entreguerres i de la qual va editar un total de nou números entre els anys 1923 i 1926.

Visions
Igualada 4, Gràcia, Barcelona
Inauguració
Dijous 9 de novembre de 2017
A les 20:00 h
Exposició
Del 10 al 30 de novembre

 

The New Call
Profesorado_

[CAST]
Jesús Morentin, profesor del itinerario de Diseño Gráfico de BAU, presenta exposición en Barcelona.
El año 2009 inició un proyecto de investigación y recuperación de antiguos métodos de impresión y creó su propio taller Bunker Type.
Entre sus múltiples proyectos personales destaca su aproximación a la obra del artista holandés H. N. Werkman y a su proyecto The Next Call.

En el convulso contexto de entreguerras en el que los grupos ideológicos y artísticos europeos cerraban filas alrededor de nuevos postulados y ópticas renovadas, Werkman fue siempre un personaje solitario. Si bien compartía ideológicamente el espíritu de dichos movimientos, se dedicó fundamentalmente a experimentar con los materiales de su pequeña imprenta para, finalmente, desarrollar un lenguaje expresivo propio, único.

Este proyecto propone una nueva mirada a su universo creativo, centrada en el estudio y la reinterpretación de una de sus obras más paradigmáticas: “The Next Call”, una de las publicaciones más audaces de la vanguardia artística europea del período de entreguerras y de la que editó un total de nueve números entre los años 1923 y 1926.

Visions
Igualada 4, Gràcia, Barcelona
Inauguración
Jueves 9 de noviembre de 2017
A las 20:00 h
Exposición
Del 10 al 30 de noviembre

 

Share