AC, l’arquitectura com a servei públic

Activitats_

[CAT]

La segona sessió del cicle Interferències, organitzat per l’Àrea de Cultura de BAU, estarà dedicada a l’arquitectura. 
La conferència d’Ibon Bilbao -coordinador del Taller Temàtic i Co-Director d’AC (Arquitectes de Capçalera)- reivindicarà el paper dels arquitectes com a agents socials i d’interlocució amb la societat.

AC és un equip que pretén apropar la figura de l’arquitecte al ciutadà atenent a les seves necessitats i demostrant que segueixen sent útils per a una societat en plena crisi econòmica i social.

AC posa en pràctica els seus coneixements tècnics i professionals sent alhora sensible al teixit social sobre el qual actua, reivindicant l’arquitectura com un servei públic. 
Entre les seves intervencions, es troba el projecte Tupolev s (Passeig Calvell) al Poblenou.

Dimecres 15 de novembre
A les 14:00 h 

Espai Polivalent, edifici A
Entrada gratuïta amb aforament limitat.
No es permetrà l’entrada a la sala 10 minuts després de l’inici de la xerrada.

 

AC, la arquitectura como servicio público
Actividades_

[CAST]
La segunda sesión del ciclo Interferències que organiza el Área de Cultura de BAU estará dedicada a la arquitectura.

La conferencia de Ibon Bilbao –coordinador del Taller Temático y Co-Director de AC (Arquitectos de Cabecera)- reivindicará el papel de los arquitectos como agentes sociales y de interlocución con la sociedad.

AC es un equipo que pretende acercar la figura del arquitecto al ciudadano atendiendo a sus necesidades y demostrando que siguen siendo útiles para una sociedad en plena crisis económica y social.

AC pone en práctica sus conocimientos técnicos y profesionales siendo a la vez sensible al tejido social sobre el que actúa y reivindicando la arquitectura como un servicio público.

Entre sus intervenciones, se encuentra el proyecto Tupolev’s (Passeig Calvell) en el Poblenou.

Miércoles 15 de noviembre
A las 14:00 h
Espacio Polivalente, edificio A
Entrada gratuita con aforo limitado.
No se permitirá la entrada a la sala 10 minutos después del inicio de la charla.

Share