Les promeses dels algos: una visió inadequada/ble

Professorat_

[CAT]

Fins fa poc, els enginyers informàtics consideraven les imatges com la “matèria fosca d’Internet”. Els programes eren capaços d’analitzar els colors, la llum, les formes; però lluitaven per descobrir el contingut semàntic de fotografies i pel·lícules.

Per a un ordinador, una imatge consisteix en una sèrie de nombres, i traduir aquests números en una descripció coherent és un problema difícil. Computer Vision (visió artificial) és el nom de l’esforç per traduir les competències visuals dels humans a les màquines. Durant els últims cinc anys, aquesta disciplina ha produït resultats impressionants. Les màquines estan donant cada vegada més sentit al contingut visual.

Un taller amb Nicolas Malevé i Jara Rocha, professora de BAU, coproduït per Virreina, Centre de la Imatge, Hamaca i Hangar.

Les tècniques actuals de computer vision aprenen dels humans a mirar imatges. El que vol dir que molts treballadors anònims descriuen imatges per a les màquines. I a partir d’aquestes descripcions, les màquines produeixen gradualment un model del món. I no un altre. Aquest treball de descripció del món visual realitzat per a les màquines es diu anotació. Els anotadors passen els seus dies assenyalant coses en imatges i nomenant-les. Els participants del taller, ocuparan la posició d’aquests anotadors per mirar les imatges. Exploraran el que es pot aprendre de les imatges quan les descriguin per les màquines, així com les implicacions polítiques, econòmiques i estètiques de fer-ho.

29, 30 i 31 de gener de 2018
Hangar

Més informació i inscripcions

 

 

Las promesas de los algos: una visión inapropiada/ble
Profesorado_


[CAST]
Hasta hace poco, los ingenieros informáticos consideraban las imágenes como la “materia oscura de Internet”. Los programas eran capaces de analizar los colores, la luz, las formas; pero luchaban por descubrir el contenido semántico de fotografías y películas.
Para un ordenador, una imagen consiste en una serie de números, y traducir estos números en una descripción coherente es un problema difícil. Computer Vision (visión artificial) es el nombre del esfuerzo para traducir las competencias visuales de los humanos a las máquinas. Durante los últimos cinco años, esta disciplina ha producido resultados impresionantes. Las máquinas están dando cada vez más sentido al contenido visual.

Un taller con Nicolas Malevé y Jara Rocha, profesora de BAU, coproducido por Virreina, Centre de la Imatge, Hamaca y Hangar.
Las técnicas actuales de computer vision aprenden de los humanos a mirar imágenes. Lo que significa que muchos trabajadores anónimos describen imágenes para las máquinas. Y a partir de estas descripciones, las máquinas producen gradualmente un modelo del mundo. Y no otro. Este trabajo de descripción del mundo visual realizado para las máquinas se llama anotación. Los anotadores pasan sus días señalando cosas en imágenes y nombrándolas. Los participantes del taller, ocuparán la posición de estos anotadores para mirar las imágenes. Explorarán lo que se puede aprender de las imágenes cuando las describan para las máquinas, así como las implicaciones políticas, económicas y estéticas de hacerlo.

29, 30 y 31 de enero de 2018
Hangar

Más información e inscripciones


Share