IKEA, Design Market i Bau

Estudiants_

[CAT]
Entre les activitats que es van realitzar en l’última edició del Design Market (la sisena) que organitza el FAD, es comptava una col·laboració amb l’empresa sueca IKEA que, amb l’objectiu d’impulsar activitats d’interès i valor per a la comunitat creativa i els professionals del disseny, proposava alguns tallers i la creació d’una zona infantil.

En el disseny de la zona infantil del mercat van col·laborar estudiants del Grau en Disseny de BAU.
D’un total de 8 equips i propostes presentades pels estudiants de Projectes III de l’itinerari d’Interiors, el projecte guanyador va ser Kura de Marina Gomila i Miguel Escot. El projecte pren el seu nom de les lliteres de fusta de IKEA, Kura, amb el qual els estudiants guanyadors van crear l’estructura d’un espai lúdic on pintar, llegir i jugar a través de la inclusió de pissarres, joguines i mobiliari de la marca.

 

 

IKEA, Design Market y BAU
Estudiantes_

[CAST]
Entre las actividades que se realizaron en la última edición del Design Market (la sexta) que organiza el FAD, se contaba una colaboración con la empresa sueca IKEA que, con el objetivo de impulsar actividades de interés y valor para la comunidad creativa y los profesionales del diseño, proponía algunos talleres y la creación de una zona infantil.

En el diseño de la zona infantil del mercado colaboraron estudiantes del Grado en Diseño de BAU.
De un total de 8 equipos y propuestas presentadas por los estudiantes de Proyectos III del itinerario de Interiores, el proyecto ganador fue Kura de Marina Gomila y Miguel Escot. El proyecto toma su nombre de las literas de madera de IKEA, Kura, con el que los estudiantes ganadores crearon la estructura de un espació lúdico donde pintar, leer y jugar a través de la inclusión de pizarras, juguetes y mobiliario de la marca.

 

Share