Treball interdisciplinari

Art_ 


[CAT]

Volem presentar un d’aquests projectes col·laboratius que es realitzen a BAU i que en moltes ocasions passen desapercebuts en la voràgine del dia a dia.

El disseny cada vegada més és col·laboratiu i interdisciplinar. L’àrea d’Art ha col·laborat amb l’itinerari de Disseny Audiovisual a partir d’un monstre dibuixat a classe.

Montse Casacuberta i Laura Gual dibuixaven, i el Frank Maria animava amb la col·laboració d’Ariadna Tarifa -estudiant de tercer curs de l’itinerari de Audiovisual- mentre Ana Guerrero documentava tot el procés amb les seves fotos.

Trabajo interdisciplinar
Arte_

[CAST]
Queremos presentar uno de esos proyectos colaborativos que se realizan en BAU y que en muchas ocasiones pasan desapercibidos en la vorágine del día a día.

El diseño cada vez más es colaborativo e interdisciplinar. El área de Arte ha colaborado con el itinerario de Diseño Audiovisual a partir de un monstruo dibujado en clase.

Montse Casacuberta y Laura Gual dibujaban,y Frank Maria animaba con la colaboración de Ariadna Tarifa –estudiante de tercer curso del itinerario de Audiovisual- mientras Ana Guerrero documentaba todo el proceso con sus fotos.

Share