Les pràctiques, una oportunitat laboral

Activitats_Màsters i Posgraus_

El passat 5 de febrer, la Desi Martínez, responsable del Dept. d’Inserció laboral de BAU va impartir una xerrada sobre les pràctiques com una oportunitat d’accés al mercat laboral. 
Fins fa poc, a les pràctiques universitàries no se’ls concedia un gran pes en el currículum ni professional ni acadèmic. Aquesta situació ha canviat de manera radical. Actualment, les pràctiques s’han convertit en una gran porta oberta al futur laboral dels estudiants.


A la xerrada van assistir estudiants i coordinadors de formació contínua (màsters i postgraus) de BAU i van poder assessorar-se de com les pràctiques obren camí i són una oportunitat per completar la formació adquirida i consolidar les pròpies competències professionals, habilitats, actituds i aptituds per enforteixen el seu perfil professional.

Si t’interessa conèixer què són, com es gestionen i què et poden aportar les pràctiques universitàries, i no vas poder venir a la xerrada pots contactar directament al mail borsadetreball@bau.cat i resoldran els teus dubtes.

 

 

Las prácticas, una oportunidad laboral
Actividades_Masters y posgrados_

El pasado lunes 5 de febrero, Desi Martínez, responsable del Dpto. de Inserción laboral de BAU impartió una charla sobre las prácticas como una oportunidad de acceso al mercado laboral.
Hasta hace poco, a las prácticas universitarias no se les concedía un gran peso en el currículum ni profesional ni académico. Esta situación ha cambiado de manera radical. Actualmente, las prácticas se han convertido en una gran puerta abierta al futuro laboral de los estudiantes.
A la charla asistieron estudiantes y coordinadores de formación continua (másters y posgrados) de BAU y pudieron asesorarse de cómo las prácticas abren camino y son una oportunidad para completar la formación adquirida y consolidar las propias competencias profesionales, habilidades, actitudes y aptitudes para fortalecen su perfil profesional.

Si te interesa conocer qué son, cómo se gestionan y qué te pueden aportar las prácticas universitarias, y no pudiste venir a la charla puedes contactar directamente al mail borsadetreball@bau.cat y resolverán tus dudas.

Share