Taller Adbusters a BAU

Activitats_Estudiants_

[CAT]

El passat divendres 9 de febrer, alguns estudiants de BAU i Pau de Riba, coordinador de l’itinerari de Disseny Gràfic, varen fer un taller Adbusters.

El seu director creatiu, Pedro Inoue, va fer un ràpid repàs de la trajectòria de la revista per passar a comentar projectes que treballen en una direcció similar, posant especial atenció en els mecanismes que fan que una acció aconsegueixi ressò amb pocs mitjans i sigui eficaç en la comunicació d’un missatge.

A continuació, els paticipants es van organitzar en grups per treballar alguns dels temes plantejats a la presentació, com saturació publicitària, excés de turisme, o accés a l’habitatge, entre d’altres. Els grups van treballar idees i les van presentar. Com apunt final, Inoue va fer algunes reflexions i recomanacions als assistents sobre com enfocar la trajectòria professional.

 

 

Taller Adbusters en Bau
Actividades_Estudiantes_

[CAST]

El pasado viernes 9 de febrero, algunos estudiantes de BAU y Pau de Riba, coordinador del itinerario de Diseño Gráfico, realizaron un taller Adbusters.

Su director creativo, Pedro Inoue, hizo un rápido repaso de la trayectoria de la revista para pasar a comentar proyectos en los que trabajan en una dirección similar, poniendo especial atención en los mecanismos que hacen que una acción consiga resonancia con pocos medios y sea eficaz en la comunicación de un mensaje.

A continuación, los participantes se organizaron en grupos para trabajar algunos de los temas planteados en la presentación, como la saturación publicitaria, el exceso de turismo o el acceso a la vivienda, entre otros. Los grupos trabajaron ideas y las presentaron. Como punto final, Inoue realizó algunas reflexiones y recomendaciones a los asistentes sobre como enfocar la trayectoria profesional.

Share