Jornada Acadèmica

Activitats_Alumni_Gràfic_

[CAT]
Acte públic obert a l’assistència d’estudiants, alumni, tutors, professionals del disseny i del món empresarial i públic en general.
Una jornada de debat al voltant de l’actual paradigma del disseny gràfic i Lliurament dels Primers Premis Fi de Grau en Disseny Gràfic.

Des del migdia hi haurà una exposició dels cartells DIN-A1 al vestíbul de l’IEC. 
Entre els 24 projectes seleccionats al premi, es troba el treball de la alumni de BAU Beatriz Lozano Méndez, Descobrint la diabetis amb Dib, que va comptar amb la tutoria de Josep Maria Marimon Solà.
El veredicte del jurat es llegirà públicament a la jornada de la tarda.

Dimecres 21 de febrer
A partir de les 9:45 h
De 16:00 a 20:00 h
Aula 1 del CCCB
Carrer Montalegre, 5
Institut d’Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47

Més informació

 

Jornada Académica
Actividades_Alumni_Gráfico_

[CAST]
Acto público abierto a la asistencia de estudiantes, alumni, tutores, profesionales del diseño y del mundo empresarial y público en general.
Una jornada de debate alrededor del actual paradigma del diseño gráfico y Entrega de los Primeros Premios Fin de Grado en Diseño Gráfico.
Desde el mediodía habrá una exposición de los carteles DIN-A1 en el vestíbulo del IEC, que está cerca del CCCB. Entre los 24 proyectos seleccionados al premio se encuentra el trabajo de la alumni de BAU Beatriz Lozano Méndez, Descubriendo la diabetes con Dib, que contó con la tutoría de Josep Maria Marimon Solà.
El veredicto del jurado se leerá públicamente en la jornada de la tarde.

Miércoles 21 de febrero
A partir de las 9:45 h.
De 16:00 a 20:00 h.
Aula 1 del CCCB
Calle Montalegre, 5
Institut d’Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47

Más información

Share