Memefest

Activitats_Audiovisual_Gràfic

[CAT]
Sense que gairebé ens adonéssim, els memes han entrat a formar part de la nostra vida diària i han creat una nova forma d’opinió pública. Al CCCB organitzen una festa per reivindicar aquesta forma de comunicació popular, lliure i incontrolable.

El Memefest compta amb la participació del professor Jaron Rowan (investigador cultural expert en memes) com a assessor, el disseny gràfic de la alumni Núria Just, i es defineix com la festa del folklore digital i l’humor a Internet.

Una vetllada de converses, música, projeccions i una batalla de memes amb uns convidats que coneixen bé els racons més divertits i peculiars de la xarxa. Un homenatge a la cultura digital i a Internet; a la creació des de l’anonimat i l’absència d’autoria definida; a la remescla de continguts; a la rapidesa i l’èxit efímer de les idees i de les imatges; a les comunitats d’usuaris amb codis i llenguatges humorístics propis; a la lletjor que ens atreu i als relats populars que s’expandeixen gràcies a la comunicació en xarxa.

Dissabte 3 de març
A les 19:00 h
CCCB
Montalegre 5, Barcelona.

Més informació
Facebook

 

 

Memefest
Actividades_ Audiovisual_Gráfico

[CAST]
Sin que casi nos diéramos cuenta, los memes han entrado a formar parte de nuestra vida diaria y han creado una nueva forma de opinión pública. En el CCCB organizan una fiesta para reivindicar esta forma de comunicación popular, libre e incontrolable.

El Memefest cuenta con la participación del profesor Jaron Rowan (investigador cultural experto en memes) como asesor, el diseño gráfico de la alumni Núria Just, y se define como la fiesta del folclore digital y el humor en Internet.

Una velada de conversaciones, música, proyecciones y una batalla de memes con unos invitados que conocen bien los rincones más divertidos y peculiares de la red. Un homenaje a la cultura digital y a Internet; a la creación desde el anonimato y la ausencia de autoría definida; a la remezcla de contenidos; a la rapidez y el éxito efímero de las ideas y de las imágenes; a las comunidades de usuarios con códigos y lenguajes humorísticos propios; a la fealdad que nos atrae y a los relatos populares que se expanden gracias a la comunicación en red.

Sábado 3 de marzo
A las 19:00 h
CCCB
Montalegre 5, Barcelona.

Más información
Facebook

 

Share