Mons paral·lels

[CAT]

Arriba la segona sessió de x rr m c, una proposta de la Biblioteca de BAU que proposa trobades informals en petit comitè per compartir, conèixer, xerrar i descobrir, aspectes, projectes, curiositats o experiències al voltant del disseny, la fotografia, la il·lustració o l’expressió creativa en qualsevol de les seves manifestacions.

En aquesta ocasió es proposa una re-visió d’alguns projectes de disseny que comparteixen o no aspectes com a idea-concepte, formalització, temps, lloc o idioma. Propostes que s’han desenvolupat en una mena de mons paral·lels, tot i que sense canviar de dimensió, la nostra, la del món real en què habitem.

Dijous 15 de març
A les 14:00 h.
Biblioteca de BAU
Inscripcions molt limitades: Sergi B. García

 

 

Mundos paralelos
[CAST]
Llega la segunda sesión de x rr m c , una propuesta de la Biblioteca de BAU que propone encuentros informales en petit comité para compartir, conocer, charlar o descubrir, aspectos, proyectos, curiosidades o experiencias alrededor del diseño, la fotografía, la ilustración o la expresión creativa en cualquiera de sus manifestaciones.

En esta ocasión se propone una re-visión de algunos proyectos de diseño que comparten o no aspectos como idea-concepto, formalización, tiempo, lugar o idioma. Propuestas que se han desarrollado en una especie de mundos paralelos, aunque sin cambiar de dimensión, la nuestra, la del mundo real en el que habitamos.

Jueves 15 de marzo
A las 14:00 h
Biblioteca de BAU
Inscripciones muy limitadas: Sergi B. García

Share