Tècniques o Tàctiques

Estudiants_Art_Gràfic_

[CAT]

Els estudiants del segon curs del Grau de l’assignatura Taller de Creativitat, impartida per Carla Boserman, s’han enfrontat al repte de dissenyar i produir peces de disseny gràfic -targetes, cartells de 2 X 1,5 m- utilitzant programes com Open Office Cal o Microsoft Excel i amb la prohibició expressa d’utilitzar els programes que semblen els més adequats per al disseny gràfic com Photoshop o Ilustrator.

Un treball que té l’objectiu que l’estudiant explori i porti al límit una eina no pensada per al desenvolupament gràfic a la recerca d’altres llenguatges i estètiques sense perdre els criteris bàsics (format, llegibilitat, informació) inherents a les peces gràfiques dissenyades.
El bloc temàtic es realitza de forma individual però inclou un hackatón de disseny inútil en el qual treballen per parelles i en què la funcionalitat de la proposta ha d’anar unida a l’absurd de la idea.
No feu gaire cas de la qualitat de les imatges i gaudiu de les propostes.
Tècniques o tàctiques per a la creativitat.

Instagram 1
Instagram 2

 

Técnicas o Tácticas
Estudiantes_Arte_Gráfico_

[CAST]
Los estudiantes del segundo curso del Grado de la asignatura Taller de Creatividad, impartida por Carla Boserman, se han enfrentado al reto de diseñar y producir piezas de diseño gráfico -tarjetas, carteles de 2 X 1,5 m- utilizando programas como Open Office Cal o Microsoft Excel y con la prohibición expresa de utilizar los programas que parecen los más adecuados para el diseño gráfico como Photoshop o Ilustrator.
Un trabajo que tiene el objetivo de que el estudiante explore y lleve al límite una herramienta no pensada para el desarrollo gráfico en busca de otros lenguajes y estéticas sin perder los criterios básicos (formato, legibilidad, información) inherentes a las piezas gráficas diseñadas.
El bloque temático se realiza de forma individual pero incluye un hackatón de diseño inútil en el que trabajan por parejas y en el que la funcionalidad de la propuesta tiene que ir unida a lo absurdo de la idea.

No hagáis mucho caso de la calidad de las imágenes y disfrutad de las propuestas.
Técnicas o tácticas para la creatividad.

Instagram 1
Instagram 2

Share