Estació Ciutat, Barcelona

[CAT]
En el marc de l’exposició Després de la fi del món, que es pot veure al CCCB de Barcelona fins al dia 1 de maig, es troba el projecte Estació Ciutat Barcelona una clínica de salut ambiental, un projecte de ciència ciutadana que convida a participar als habitants de la ciutat.

Els estudiants de l’assignatura de Taller Tridimensional i de Recerca Artística del segon curs de Grau, sota la coordinació de Carla Boserman i José A. Lorente van realitzar un seguit de tallers d’experimentació amb materials que s’han incorporat a l’exposició com bolcat de sortida de les activitats vinculades a la mostra.

Una excel·lent oportunitat per visitar l’exposició i veure els processos de treball i documentació dels estudiants de BAU.

Estació Ciutat, Barcelona

[CAST]
En el marco de la exposición Después del fin del mundo, que se puede ver en el CCCB de Barcelona hasta el día 1 de mayo, se encuentra el proyecto Estació Ciutat Barcelona , una clínica de salud ambiental, un proyecto de ciencia ciudadana que invita a participar a los habitantes de la ciudad.

Los estudiantes de la asignatura de Taller Tridimensional y de Investigación Artística del segundo curso de Grado, bajo la coordinación de Carla Boserman y José A. Lorente realizaron una serie de talleres de experimentación con materiales que se han incorporado a la exposición como volcado de salida de las actividades vinculadas a la muestra.

Una excelente oportunidad para visitar la exposición y ver los procesos de trabajo y documentación de los estudiantes de BAU.

Share