Pablo Martínez, Cap de Programes del MACBA, a Interferències

[CAT]
Ejercicis d’hospitalitat o com performativitzar el museu és el títol de la propera sessió d’Interferències a càrrec de Pablo Martínez, Cap de Programes del MACBA, que tindrà lloc aquest mes d’abril.

Des de fa més d’una dècada, els museus han deixat de ser espais exclusivament centrats en la preservació dels objectes per convertir-se en maquinàries de producció de relats, desafiant amb això en moltes ocasions les narracions hegemòniques de la modernitat. No obstant això, l’amenaça constant de la seva privatització i les polítiques austericides dels estats no deixen de produir contradiccions en els seus intents per obrir-se a nous públics i ser espais d’acollida per a la diferència. Exercitar l’hospitalitat i pensar en les possibilitats d’una identitat porosa per al museu, poden ser possibles resistències per travessar aquestes contradiccions.

A través d’exemples de pràctiques al CA2M de Madrid o el MACBA de Barcelona, Pablo Martínez ens parlarà de les possibilitats de performativizar el museu.

Entre les principals línies d’investigació de Pablo Martínez es troben el treball educatiu amb el cos, així com la investigació sobre la capacitat de les imatges en la producció de subjectivitat política. És secretari de redacció de la revista d’investigació Re-visiones i forma part del grup de recerca i acció sobre educació, art i pràctiques culturals Las Lindes. Ha coeditat al costat de Yayo Aznar la publicació Arte actual. Lecturas para un espectador inquieto (CA2M, 2011) i ha editat No sabíamos lo que hacíamos. Lecturas para una educación situada.

Dimecres 18 d’abril
A les 14:00 h
Aula polivalent, edifici A

 

Pablo Martínez, Jefe de Programas del MACBA, en Interferències

[CAST]
Ejercicios de hospitalidad o cómo performativizar el museo es el título de la próxima sesión de Interferències a cargo de Pablo Martínez, Jefe de Programas del MACBA, que tendrá lugar este mes de abril.

Desde hace más de una década, los museos han dejado de ser espacios exclusivamente centrados en la preservación de los objetos para convertirse en maquinarias de producción de relatos, desafiando con ello en muchas ocasiones las narraciones hegemónicas de la modernidad. Sin embargo, la amenaza constante de su privatización y las políticas austericidas de los estados no dejan de producir contradicciones en sus intentos por abrirse a nuevos públicos y ser espacios de acogida para la diferencia. Ejercitar la hospitalidad y pensar en las posibilidades de una identidad porosa para el museo pueden ser posibles resistencia para atravesar estas contradicciones.

A través de ejemplos de prácticas en el CA2M de Madrid o el MACBA de Barcelona Pablo Martínez nos hablará de las posibilidades de performativizar el museo.

Entre las principales líneas de investigación de Pablo Martínez se encuentran el trabajo educativo con el cuerpo, así como la investigación acerca de la capacidad de las imágenes en la producción de subjetividad política. Es secretario de redacción de la revista de investigación
Re-visiones y forma parte del grupo de investigación y acción sobre educación, arte y prácticas culturales Las Lindes. Ha coeditado junto a Yayo Aznar la publicación Arte actual. Lecturas para un espectador inquieto (CA2M, 2011) y ha editado No sabíamos lo que hacíamos. Lecturas para una educación situada.

Miércoles 18 de abril
A las 14:00 h
Aula polivalente, edificio A

Share