Les claus en l’edició digital, una conferència d’Ignacio Lirio

[CAT]
Els estudiants del Màster de Disseny Gràfic i de BAU Nit van rebre la visita d’Ignacio Lirio que els va impartir una conferència en la qual es van tractar diversos temes com la diferència entre l’edició analògica i la digital, els formats d’arxiu electrònics, la lectura fluïda versus la lectura maquetada, la tipografia en el món digital, la gestió de continguts, el procés de creació d’un producte editorial digital o el futur del sector editorial digital.

Ignacio Lirio es defineix com a fan de la complexitat, la usabilitat i la distopia. També està interessat en la ciència i en publicar, el que fa a través del seu bloc Publicar en Digital.

 

 

 

Las claves en la edición digital, una conferencia de Ignacio Lirio

[CAST]
Los estudiantes del Máster de Diseño Gráfico y de Bau Nit recibieron la visita de Ignacio Lirio que les impartió una conferencia en la que se trataron diversos temas como la diferencia entre la edición analógica y la digital, los formatos de archivo electrónicos, la lectura fluida versus la lectura maquetada, la tipografía en el mundo digital, la gestión de contenidos, el proceso de creación de un producto editorial digital o el futuro del sector editorial digital.

Ignacio Lirio se define como fan de la complejidad, la usabilidad y la distopía. También esta interesado en la ciencia y en publicar, lo que hace a través de su blog Publicar en Digital.

 

Share