Context, un projecte audiovisual de Marc Blanch Ferrer, finalista als Premis Accent G 2017

[CAT]
Els premis Accent G, organitzats per Gràffica, estan orientats a premiar tots aquells Projectes Finals de Carrera -PFC- de les diferents escoles de disseny d’Espanya que ofereixen veritables innovacions i solucions dins l’àmbit de la creativitat visual.

Context és una eina que proposa eliminar la necessitat d’haver de navegar entre infinitat de pàgines web per intentar connectar la informació que hi ha repartida per la xarxa. El projecte va ser el Treball de Fi de Grau de Marc Blanch Ferrer, estudiant de l’itinerari de Disseny Audiovisual de BAU.
Després de la revolució dels últims anys en l’àmbit de la comunicació, en la qual els espectadors i usuaris han deixat de ser consumidors passius per esdevenir generadors de continguts, la consolidació de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) ha donat veu i visibilitat als ciutadans.
El volum d’informació s’ha multiplicat exponencialment fins a crear una quantitat de dades mai vista anteriorment. Vam rebre més informació de la que podem gestionar, de manera que es crea una sensació d’asfíxia per la superabundància de dades.
Context proposa eliminar la necessitat d’haver de navegar entre infinitat de pàgines web per intentar connectar la informació que hi ha repartida per tota la xarxa. Context recull, organitza i contextualitza la informació relacionada amb un succés i / o persona de l’actualitat, perquè l’usuari pugui adquirir una visió global actualitzada de qualsevol tema del seu interès.

 

Context, un proyecto audiovisual de Marc Blanch Ferrer, finalista en los Premios Acento G 2017

[CAST]
Los premios Acento G, organizados por Gràffica, están orientados a premiar todos aquellos Proyectos Finales de Carrera –PFC– de las diferentes escuelas de diseño de España que ofrecen verdaderas innovaciones y soluciones dentro del ámbito de la creatividad visual.
Context es una herramienta que propone eliminar la necesidad de tener que navegar entre infinidad de páginas web para intentar conectar la información que hay repartida por la red. El proyecto fue el Trabajo de Fin de Grado de Marc Blanch Ferrer, estudiante del itinerario de Diseño Audiovisual de BAU.
Tras la revolución de los últimos años en el ámbito de la comunicación, en la que los espectadores y usuarios han dejado de ser consumidores pasivos para convertirse en generadores de contenidos, la consolidación de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) ha dado voz y visibilidad a los ciudadanos.
El volumen de información se ha multiplicado exponencialmente hasta crear una cantidad de datos jamás vista anteriormente. Recibimos más información de la que podemos gestionar, con lo que se crea una sensación de asfixia por la superabundancia de datos.
Context propone eliminar la necesidad de tener que navegar entre infinidad de páginas web para intentar conectar la información que hay repartida por toda la red. Context recoge, organiza y contextualiza la información relacionada con un suceso i/o persona de la actualidad, para que el usuario pueda adquirir una visión global actualizada de cualquier tema de su interés.

 

Context Video Guide from Marc Blanch on Vimeo.

Share