Jornada informativa Màsters, Postgraus i BAU Nit

Dimecres 6 de juny, de 17:00 a 20:00 h
Espai Polivalent, Pujades 118

[CAT]
A principis de juny, BAU organitza una jornada informativa i amb atenció personalitzada per a tots aquells interessats en conèixer el funcionament i les possibilitats que ofereix una formació en disseny.

El Centre ofereix màsters i postgraus orientats al disseny audiovisual o gràfic, l’interiorisme, la moda, la creativitat, la innovació o el design management.
Veure màsters i postgraus

BAU també ofereix la possibilitat de cursar BAU Nit, un Diploma de Disseny Gràfic que ofereix una formació bàsica i completa del que ha de conèixer i saber fer un dissenyador gràfic.
Més informació

 

 

Jornada informativa Másters, Posgrados y BAU Noche

Miércoles 6 de junio, de 17:00 a 20:00 h
Espacio Polivalente, Pujades 118

[CAST]
A principios de junio BAU organiza una jornada informativa y con atención personalizada para todos aquellos interesados en conocer el funcionamiento y las posibilidades que ofrece una formación en diseño.

El Centro ofrece másters y posgrados orientados al diseño audiovisual o gráfico, al interiorismo, la moda, la creatividad y la innovación o el design management.

Ver másters y posgrados

BAU también ofrece la posibilidad de cursar BAU Noche, Un Diploma de Diseño Gráfico que ofrece una formación básica y completa de lo que debe conocer y saber hacer un diseñador gráfico.
Más información

 

Share