Interferències amb Román Torre

[CAT]

Conferència: Experiències amb allò desconegut. Art crític en les fronteres de l’enginyeria.
Dimecres 16 de maig de 2018 a les 14 h

Nova sessió d’Interferències a càrrec de l’artista multimèdia Román Torre (Rotor Studio), que el proper 16 de maig realitzarà un repàs a les diferents estratègies dutes a terme per artistes a la frontera de l’enginyeria per tractar de visualitzar, comprendre i experimentar amb els reptes quotidians del nostre entorn tecnològic, científic i social.

Mentre que actualment el disseny especulatiu/disseny de ficció sembla desenvolupar intel·lectualment situacions futures relacionades amb productes o serveis o formes de consum, l’experimentació tecnològica situada en un context artístic (art especulatiu, enginyeria critica, arquitectura crítica, etc.), també pot projectar, dissenyar o produir prototips fronterers que no focalitzen exclusivament en el vector econòmic, ni de consum. De vegades ni tan sols treballa l’estètica, o no d’una manera “friendly”, sinó que aprofiten certa llibertat del context artístic per aprendre durant el procés, pensar i, sobretot, agafar de la solapa al present, desenvolupant prototips o processos efímers que deixin en evidència les fortaleses, contradiccions i debilitats de les societats emergents que ens toca viure, en els seus diferents contextos i escales de temps.

Després d’uns quants anys experimentant les possibilitats creatives de l’ús de la tecnologia aplicada a l’experiència visual, ultimament a Román Torre li interessen les narratives inspirades en la ciència / ciència ficció. Situacions que recrea conscientment a través d’instal·lacions, dispositius i una altra sèrie de formats artístics que li permeten combinar investigació tècnica i visual, amb interès pels temes contemporanis que envolten l’ésser humà en el seu entorn tecnològic, científic i social. Ramon Torre considera que el seu treball no està fixat a cap format particular, tot i que l’ús d’eines digitals és una constant a la seva obra.

Entrada lliure. Aforament limitat.

 

Interferències con Román Torre

[CAST]

Conferencia: Experiencias con lo desconocido. Arte crítico en las fronteras de la ingeniería.
Miércoles 16 de mayo a las 14 h

Nueva sesión de Interferències a cargo del artista multimedia Román Torre (Rotor Studio), que el próximo 16 de mayo realizará un repaso a las diferentes estrategias llevadas a cabo por artistas en la frontera de la ingeniería para tratar de visualizar, comprender y experimentar con los retos cotidianos de nuestro entorno tecnológico, científico y social.

Mientras que actualmente el diseño especulativo / diseño de ficción parece desarrollar intelectualmente situaciones futuras relacionadas con productos o servicios o formas de consumo, la experimentación tecnológica situada en un contexto artístico (arte especulativo, ingeniería critica, arquitectura crítica, etc), también puede proyectar, diseñar o producir prototipos fronterizos que no focalizan exclusivamente en el vector económico, ni de consumo. En ocasiones ni siquiera trabaja la estética, o no de una manera “friendly”, sino que aprovechan cierta libertad del contexto artístico para aprender durante el proceso, pensar y, sobre todo, coger de la solapa al presente, desarrollando prototipos o procesos efímeros que dejen en evidencia las fortalezas, contradicciones y debilidades de las sociedades emergentes que nos toca vivir, en sus diferentes contextos y escalas de tiempo.

Después de unos cuantos años experimentando las posibilidades creativas del uso de la tecnología aplicada a la experiencia visual, últimamente a Román Torre le interesan las narrativas inspiradas en la ciencia / ciencia ficción. Situaciones que recrea conscientemente a través de instalaciones, dispositivos y otra serie de formatos artísticos que le permiten combinar investigación técnica y visual, con interés por los temas contemporáneos que rodean al ser humano en su entorno tecnológico, científico y social. Ramon Torre considera que su trabajo no está anclado en ningún formato particular, aunque el uso de herramientas digitales es una constante en su obra.

Entrada libre. Aforo limitado.

Share